VIDEO: Experții C.J.I. au elaborat proiectul noii legi în domeniul publicității

0
51
foto: media-azi.md

Proiectul Legii cu privire la publicitate, elaborat de experții Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI), Ion Bunduchi și Eugeniu Rîbca, a fost subiectul unei dezbateri publice, la Chișinău. Participanții la discuții – reprezentanți ai structurilor de stat, ai agenților economici din domeniu, ai societății civile, precum  și ai partenerilor de dezvoltare – au formulat un șir de recomandări, care vor fi luate în considerare la adoptarea unei noi legi a publicității, scrie portalul media-azi.md.

Dezbaterile s-au axat, în special, pe oportunitatea reglementării prin lege a publicității, ajustarea legislației naționale actuale la standarde și bune practici internaționale în domeniul publicității; supravegherea și controlul respectării prevederilor legislației în domeniul publicitar; prevederi care ar defini exact publicitatea politică; aspecte ce țin de mesajele de interes public etc.

Expertul media Ion Bunduchi, coautor al proiectului de lege, a subliniat că, din cele 34 de articole ale Legii în vigoare, 18 conțin formulări defectuoase. „Am venit cu noțiuni noi, cum ar fi, „distribuitor de publicitate”, „mass-media online, „publicitate politică”, „publicitate preelectorală”, „publicitate postelectorală”, „publicitate înșelătoare”, „publicitate comparativă”, „publicitate penetrantă (intruzivă)” „mesaj de interes public”, a explicat Bunduchi. El a mai spus că a fost prevăzut și un mecanism de gestionare a mesajelor de interes public, precum și modalități de asigurare a transparenței utilizării banilor publici în cazul producerii și difuzării mesajelor de interes public.

Juristul Eugen Rîbca, coautor al proiectului de lege, susține că noua lege vine cu o reglementare mai explicită a publicității exterioare (outdoor). Totodată, proiectul de lege completează și concretizează „atribuțiile instituțiilor care exercită controlul de stat în domeniul publicității și care, în definitiv, trebuie să asigure concurența loială, respectarea drepturilor consumatorilor de publicitate, funcționalitatea mecanismelor de evaluare a pieței de publicitate. Or, statistica în domeniul publicității din RM rămâne a fi o mare problemă”, a atras atenția Rîbca.

Alte detalii despre acest subiect găsiţi pe portalul media-azi.md.