În Programul său de activitate, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1din 20 ianuarie 2016, Guvernului şi-a asumat realizarea reformei administraţiei publice centrale, inclusiv prin optimizarea numărului de ministere şi al autorităților publice şi costurilor administrative.

Un prim pas în realizarea acestui obiectiv a fost elaborarea şi prezentarea Parlamentului spre examinare a proiectului noii Legi cu privire la. Guvern, care a fost adoptată de Parlament la data de 7 iulie 2017 şi intrată în vigoare la data de 19 iulie 2017.

Astfel, în conformitate cu art. 10 alin. (4) din Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern, Prim-ministrul a uzat de dreptul său de a solicita Parlamentului modificarea listei ministerelor.

Ca urmare, Parlamentul a acceptat solicitarea Prim-ministrului, adoptând în acest sens Hotărârea nr. 189 din 21 iulie 2017 privind aprobarea Listei ministerelor. Astfel, conform art. 1 din Hotărârii nominalizată a Parlamentului a fost aprobată următoarea listă a ministerelor:

1.Ministerul Economiei şi Infrastructurii, gestionat de Octavian Calmîc.

2. Ministerul Finanţelor, condus de Octavian Armașu.

3. Ministerul Justiţiei, condus de Vladimir Cebotari.

4. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va fi condus de Andrei Galbur.

5. Ministerul Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan.

6, Ministerul Apărării, va fi condus provizoriu de viceministrul Gheorghe Galbur.

7. Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării va fi gestionat de Monica Babuc.

8. Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, condus de Stela Grigoraș.

9. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului va fi condus de Vasile Bîtcă.

 

Reforma Guvernului

Totodată, în art. 2 din hotărârea respectivă, Parlamentul a stabilit algoritmul de restructurare a ministerelor.

Pentru a asigura realizarea prevederilor Hotărâii menţionate a Parlamentului, Guvernul în conformitate cu art. 3 din această hotărâre urmează:

să reorganizeze structură administraţiei publice centrale de specialitate;

să prezinte Parlamentului propuneri de aducere a legislaţiei în vigoare în concordanţă cu noua structură a organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice;

să aducă actele sale normative în concordanță cu prezenta hotărâre.

Astfel, întru executarea prevederilor Hotărârii Parlamentului menţionate mai sus, a fost elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului privind restructurarea administraţiei publice centrale de specialitate

Prevederile proiectului sunt întemeiate pe normele legale conţinute în art. 7 lit. c) şi d) din Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern şi art. 10 din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate, care stabilesc competenţa şi, respectiv, reglementează modalitatea de reorganizare a ministerelor.

Astfel, conform prevederilor proiectului reorganizarea se va efectua prin absorbţie, după cum urmează;

Ministerul Economiei îşi modifică denumirea în Ministerul Economiei şi Infrastructurii Muncii  şi va absorbi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor şi Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor;

Ministerul Culturii îşi modifică denumirea în Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi va absorbi Ministerul Educaţiei şi Ministerul Tineretului şi Sportului Ministerului Muncii.

Protecţiei Sociale şi Familiei îşi modifică denumirea în Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi va absorbi Ministerul Sănătăţii.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor îşi modifică denumirea în Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului şi va absorbi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare și a Ministerul Mediului.

De asemenea conform proiectului competenţele în domeniul construcţiilor exercitate în prezent de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor se transferă în competenţa Ministerului Economiei şi Infrastructurii, iar competenţele de elaborare, asigurare a implementării, monitorizare şi evaluare a politicilor publice în domeniul cercetării exercitate în prezent de Academia de Ştiinţe a Moldovei se transferă în competența Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

Totodată, în proiect ministerelor le sunt stabilite un set de sarcini care urmează a fi realizate în termeni restrânși astfel încât să se asigure implementarea corespunzătoare a prevederilor proiectului.

Mijloacele financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor legate de implementarea prevederilor proiectului vor fi acoperite din mijloacelor aprobate în Legea bugetului de stat pe anul 2017 pentru implementarea Strategiei de reformă a administrației publice.