Misiunea de observare ODIHR OSCE: CEC desfășoară o campanie bine pusă la punct de informare despre noul sistem de vot

0
34

Actuala campanie electorală din Moldova este prima desfășurată în baza noului sistem mixt, când 50 de deputați vor fi aleși pe liste, iar 51 – în circumscripții uninominale. Din acest motiv, Comisia Electorală Centrală desfășoară programe intense de instruire pentru funcționari electorali și reprezentanți ai partidelor și observatori. Sunt în desfășurare inclusiv instruiri pentru asigurarea dreptului la vot al persoanelor cu dizabilități. Acestea au ajuns în vizorul misiunii de observatori ai Oficiului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului a OSCE (ODIHR), scrie Timpul.md.

Secțiile de votare trebuie să fie accesibile și echipate cu cabine de vot speciale, lupe pentru persoane slab văzătoare și buletine de vot tactile. Sesiunile de instruiri au fost calificate de observatorii OSCE drept informative și bine organizate. Suplimentar, a fost lansată o campanie de informare a alegătorilor prin spoturi video axate pe noul sistem electoral. Campania include o platformă web specială, spoturi difuzate la radio și TV, brușuri, pliante, bannere.

În raportul misiunii ODIHR se mai arată că, dintre toți competitorii, cele mai vizibile sunt campaniile desfășurate de Partidul Democrat din Moldova, blocul ACUM și Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Aceste formațiuni politice se concentrează pe subiecte sociale și economice, cum sunt locuri de muncă, pensii, combaterea corupției, precum și subiecte legate de politică externă.

Acțiunile electorale sunt promovate prin intermediul panourilor, întrunirilor cu alegătorii, prin bublicitate pe rețele de socializare și în presă. În acest context, din 25 ianuarie, observatorii au început monitorizarea cantitativă și calitativă a reflectării camaniei electorale de către mai multe instituții media. Misiunea mai notează că reglementările CEC obligă posturile radio și TV să reflecte campania electorală într-un mod echilibrat și echidistant. Plângerile în acest sens sunt examinate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Până acum, au fost examinate două plângeri și emise atenționări pentru două posturi de televiziune.

Șase partide politice și mai multe instituții media au semnat codul de conduită propus de CEC. Documentul cheamă partidele și presa să-și respecte reciproc drepturile, libertățile și demnitatea și să se abțină de la obstrucționarea campaniilor electorale și de la insultarea oponenților, inclusiv prin diseminarea informațiilor false și defăimătoare. Câteva partide s-au plâns observatorilor despre declarații ale oponenților despre care afirmă că încalcă documentul semnat.

O altă inovație a alegerilor din 2019 sunt certificatele de integritate, care includ informații despre orice decizie judecătorească ce interzice unei persoane să dețină funcții publice. Interlocutorii misiunii de observare a OSCE nu au semnalat îngrijorări mari legate de procesul de obținere a certificatelor și niciun candidat nu a fost respins, în contextul noii cerințe legale.

La data de 4 februarie, la CEC au parvenit 47 de plângeri, dintre care 26 au fost examinate, 7 au fost restituite din cauza necorespunderii cerințelor procedurale sau ar trebui să fie depuse în alte instanțe, iar 14 sunt în așteptare. Majoritatea plângerilor se referă la înregistrarea candidaților, contestarea deciziilor de înregistrare și refuz de înregistrare. Alte plângeri vizează presupuse încălcări de campanie. CEC examinează plângerile la ședințe publice, la care au acces liber jurnaliștii și observatorii. Ședințele sunt transmise și online.
Misiunea de observare a alegerilor din partea ODIHR OSCE a început în data de 15 ianuarie.