Un deputat socialist și fondatorul PSRM s-au întors împotriva propriului partid

0
46

Un deputat socialist și un membru al partidului socialiștilor au atacat în instanța de judecată decizia Ministerului Justiției nr. 166 din 24 septembrie 2013 prin care a fost înregistrat statutul în redacție nouă al Partidului Socialiştilor din RM. Potrivit reclamanților decizia a fost emisă cu încălcarea legii, nefiind verificate toate documentele partidului privind ședinţa congresului extraordinar al XI-lea al PSRM din 3 august 2013, trasmite TV8.md.

Reclamanții, Fiodor Găgăuz și Valentin Crîlov susțin că congresul s-a desfășurat cu un şir de încălcări ale normelor statutare comise intenţionat de conducerea PSRM în perioada de pregătire şi desfăşurare a congresului dat. În acest context Crîlov şi Gagauz solicită anularea deciziei Ministerului Justiţiei nr. 166 din 24 septembrie 2013, prin care a fost înregistrat Statutul în redacţia nouă al
PSRM, ca fiind ilegală.

În calitate de argument, reclamanții susțin că şedinţa congresului extraordinar al XI al PSRM din 03 august 2013 nu a fost deliberativă, deoarece delegaţii care au participat nu reprezentau mai mult de 50 % din componenţa nominală a partidului politic, iar marea majoritate a participanţilor la congres cu mandate de delegat nu au avut calitatea de membru al partidului, ceea ce denotă ilegalitatea deciziei Ministerului Justiţiei nr. 166 din 24 septembrie 2013.

Partidul Socialiştilor din Republica Moldova a fost atras în proces în calitate de intervenient accesoriu. Iar, prin hotărârea Judecătoriei Buiucani mun. Chişinău din 09 februarie 2016, acţiunea a fost respinsă ca neîntemeiată. Curtea de apel a menținut această decizie.

În mai 2017, Crîlov Valentin şi Gagauz Fiodor au declarat recurs împotriva deciziei instanţei de apel, solicitând admiterea recursului, casarea deciziei Curţii de Apel Chișinău din 14 decembrie 2016 şi hotărârii Judecătoriei Buiucani mun. Chişinău din 09
februarie 2016, cu restituirea cauzei spre rejudecare, în alt complet de judecată.

În recurs Crîlov şi Gagauz indică că atât instanţa de fond, cât şi cea de apel, nu au constatat, examinat şi apreciat un şir de circumstanţe importante ale cauzei, şi anume: respectarea procedurii prevăzute în statutul partidului în redacţia din 14 aprilie
2011 pentru modificările şi completările introduse în statutul formaţiunii; respectarea modalităţii stabilite de lege privind prezentarea şi calitatea actelor necesare pentru înregistrarea statutului în redacţie nouă; corespunderea statutului PSRM normelor
imperative ale legislaţiei în vigoare. De asemenea, statutul PSRM în redacţie nouă nu conţine procedura de modificare a listei candidaţilor desemnaţi atât în organele locale elective, cât şi în Parlamentul RM, precum nici organul împuternicit să reprezinte
partidul în raporturile cu autorităţile publice locale, persoanele fizice şi juridice.

Examinând temeiurile recursului în raport cu materialele cauzei civile, Curtea Supremă de Justiție a considera recursul inadmisibil. Încheierea este irevocabilă.

Menționăm că chestiunea privind admisibilitatea recursului declarat de către Crîlov Valentin şi Gagauz Fiodor s-a examinat fără înştiinţarea participanţilor la proces.

autor