Gheorghe Malic, avocatul Primarului suspendat al mun. Chișinău Dorin Chirtoacă a reacționat pe o rețea de socializare la comunicatul emis de CNA, privind intentarea unui nou dosar penal. 

Avocatul afirmă că ”Primul, comunicatul de presă a fost difuzat de CNA, pe când cauza penală se află în gestiunea Procuraturii Anticorupție, rezultând că ultima este o subdiviziune a CNA, lucru cunoscut de profesioniști, fiind necesar a informa și publicul, că cu majoritatea acțiunilor procesuale precum că ale procurorilor, conduc taman angajații CNA, iar cauzele dlui Dorin Chirtoacă, nu este o excepție, ceea ce și trebuia de demonstrat. 

 În al doilea (comunicat n.r.), mulțumit dlor din CNA și din Procuraturii Anticorupție, că au difuzat o informație în mod ”echidistant și obiectiv”, că nu au încălcat prezumția de nevinovăție, că ”nu au falsificat” pretinsele date faptice, chiar nici textul legii. 

 Grație lor, fiind ”obiectivi”, nu au interpretat absolut subiectiv și chiar abuziv o pasibila bănuiala, care încă nici nu este rezonabilă, că fiind o ”schema infracțională”… 

 Că fiind ”obiectivi” și ”neîngrădind” accesul la informație, au ”comunicat societății”, că prin ”diferite persoane și familiile acestora”, care urmare a ”șantajului judiciar”, au obținut spații locative, sunt taman că majoritatea sau chiar toți, polițiști, judecători și procurori, unii din ei au câteva apartamente, case, inclusiv prin persoane interpuse, dar au obținut hotărâri judecătorești, apoi au șantajat primăria și Primarul general, prin aplicarea mai multor sancțiuni contravenționale, anume pentru neîndeplinirea acelor hotărâri.  

 Și ce putea să facă Primarul general, dacă nu avea fonduri și spații locative, probabil trebuia din buzunarul sau, fie a rudelor să îndeplinească Hotărârile judiciare definitive? Da, oare această a fost propunerea Primarului general, sau insistență și șantajul sistemului judiciar, iar el dacă nu acceptă această soluție, ar fi putut fi învinuit de comiterea a 81 episoade a infracțiunii, prevăzute de alin. (2) art. 320 Cod penal, adică neexecutarea a 81 hotărârii ale instanței de judecată.  

 Fiind ”obiectivi”, autorii comunicatului și cei din spate, ”nu au deviat” de la adevăr, nu au ascuns faptul că în virtutea art. 120 din Constituția Republicii Moldova, erau obligatorii hotărârile definitive ale instanțelor judecătorești, și Primarul General, că și orice cetățean era obligat să se subordoneze lor și să le execute, precum era obligat să asigure colaborarea solicitată de către executorii judecătorești în timpul executării acestor hotărâri judecătorești definitive. 

 Fiind ”obiectivi”, aceștia ducând în eroare opinia publică, fals afirmă că în acest caz, ar fi vorba de încălcarea art.77 din Codul de executare, precum că ar fi fost ”schimbat modul de executare a titlurilor de executare”?  

 În primul rând, nu a fost ”modificată esența litigiului”, în al doilea, nu este vorba de ”schimbarea modului de executare (silită-n.m.)” a titlurilor de executare, fiind o colaborare efectivă în vederea finisării problemelor grave de sistem, abordate la nivel național și internațional, referitoare la executarea hotărârilor judiciare, pentru care apropo, Republică Moldova a fost condamnată de mai multe ori la CtEDO, și după cum i-mi amintesc, probabil, că este și o hotărâre pilot!  

 Deci, nu este vorba de ”schimbare a modului de executare”, dar chiar să fie și așa, scopul urmărit a fost mult mai major decât mijloacele, acestea ne fiind atribuții ale Consiliului municipal, deoarece nu Consiliul era sancționat contravențional, ci Primarul general. De fapt aceste sanțiuni erau contestate în instanțe, însă nu erau anulate. Respective este fals, precum că primarul nu ar fi fost în drept să semneze aceste tranzacții, de altfel și aici s s-a schimonosit sensul legii, or în comunicatul de presă se menționează, precum că conform prevederilor art. 29 alin. (1), lit. a), m) din Legea privind administrația publică locală, primarul DOAR asigură executarea deciziilor consiliului local și asigură repartizarea fondului locativ, dar în nici un caz nu aprobă bugetul local și modul de utilizare al acestuia, care este în competență de bază a Consiliului Municipal Chișinău. Este fals, precum că primarul ar fi aprobat bugetul local și modul de utilizare al acestuia, deoarece în realitate așa cum este scris chiar și în pretinsul comunicat de falsificare a opiniei publice, Primarul general al mun. Chisinău, exercitând în virtutea art. 29 alin. (1), lit. f) din Legea privind administrația publică locală, funcția de ordonator principal de credite al municipiului, într-adevăr ar fi semnat 81 de tranzacții de împăcare…

Iar conform art. 1331 Cod civil, anume pentru autorii comunicatului, amintim că tranzacția este contractul prin care părțile previn un proces ce poate să înceapă, termină un proces început sau rezolvă dificultățile ce apăr în procesul executării unei hotărâri judecătorești. Așa că a avut loc, nu ”schimbarea modalității de executare”, ci încheierea unor contracte, care au rezolvat dificultățile ce apăreau în procesul executării a 81 hotărâri judecătorești definitive și obligatorii, adoptate pe seamă unor legi declarative, că fiind o extremă necesitate pentru a preveni prejudicii și mai grave, inclusiv pedepse penale și condamnări la CtEDO… 

Cât privește dreptul primarului de a semna tranzacții, amintim autorilor comunicatului, că alin. (1) art. 29 din Legea privind administrația publică locală, are nu doar pozițiile de la litera a) și m) ci și multe altele, inclusiv cele prevăzute la litera f) și n), conform cărora, în exclusivitate nu Consiliul Municipal Chișinău, ci doar Primarul General, reprezintă colectivitatea locală în relațiile cu alte autorități publice, persoane fizice sau juridice din țară sau din străinătate, precum și în instanțele judecătorești, semnează actele și contractele încheiate în numele colectivității locale. Tranzacția, după cum am menționat cu referire la Codul Civil, este un contract, în numele colectivității locale, așa că nu visați la DEPĂȘIREA ATRIBUȚIILOR DE SERVICIU, dlor (de la CNA n.r.).  

 Oamenii de bună credința trebuie să cunoască adevărul, iar autorii comunicatului și cei ce continuă să caute ”nod în papura”, ar trebui să știe că: ”este greu să găsești o pisică neagră într-o cameră întunecată, atunci când știi că ea nu se află acolo”. Nu va ocupați cu fleacuri, deoarece acestea mai mult vor prejudicia bugetul public național, decât executarea unor hotărâri judiciare și pretinsele erori admise, deoarece acestea dacă și ar fi fost admise, sunt de bună credința, sunt fără abuz și rea credința, or au fost soluții de o extremă necesitate, adoptate în virtutea prevederilor constituționale și legale, indiferent de faptul, au fost transmise spațiile locative direct în proprietate privată, fie ulterior ar fi fost privatizare în bază Legii privatizării fondului de locuințe, însă în acel caz, Primăria urmă să mai suporte cheltuieli de întreținere și riscurile respective… 

 De altfel, amintesc celora care nu vor, fie nu sunt capabili să citească în întregime legea, că în virtutea prevederilor alin. (3) art. 1 Cod procedura penală, TOATE Organele de urmărire penală, inclusiv CNA și Procuratura Anticorupție, precum și instanțele judecătorești în cursul procesului sunt obligate să activeze în așa mod încât nici o persoană să nu fie neîntemeiat bănuită (cu atât mai mult blamata public-n.m.), învinuită sau condamnată și că nici o persoană să nu fie supusă în mod arbitrar sau fără necesitate măsurilor procesuale de constrângere ori să nu fie victimă încălcării altor drepturi fundamentale. În caz contrar, aidoma speței, este vorba de abuz de serviciu, care constituie infracțiune…”, subliniază Gheorghe Malic.