Circumscripțiile electorale vor fi create de o comisie specială, candidații la alegerile parlamentare vor avea nevoie de certificate de integritate, femeile candidate vor avea facilități, iar pragul electoral pentru blocurile electorale va fi redus. Acestea sunt o parte din noutățile proiectului de lege privind votul mixt. Pe site-ul Legislativului a fost publicată varianta proiectului pentru discuții în lectura a doua care vine cu un șir de amendamente, concretizări și îmbunătățiri în conformitate cu unele practici europene în domeniu, dar care nu ține cont de multe recomandări a Comisiei de la Veneția.

Circumscripțiile vor fi constituitee de o comisie independentă. Comisia respectivă va fi compusă din reprezentanții tuturor partidelor politice parlamentare, a partidelor politice extraparlamentare (care au obținut la una din alegerile generale petrecute în ultimii ani 2% din numărul total de voturi exprimate), de asemenea experți demografi, geografi, reprezentanți ai mediului academic, societatea civilă, autoritățile publice locale, reprezentanți ai minorităților naționale și ai Adunării Populare a UTA Găgăuzia, CEC, etc. Deciziile acestora vor fi confirmate printr-o hotărâre de guvern. Circumscripțiile electorale uninominale vor fi formate și publicate în Monitorul Oficial cu un an an înainte de alegeri.

În același timp, au fost introduse criterii clare de formare a circumscripțiilor uninominale și pe teritoriul din dreapta Nistrului. Inclusiv prin formarea unor circumscripții uninominale distincte în UTA Găgăuzia, fără depășirea hotarelor administrative ale acesteia. De asemenea, este stabilit că unul și același sat nu va putea face parte din circumscripții uninominale diferite, au fost luate în calcul interesele minorităților naționale care locuiesc compact. Se permit abaterii la numărul populației nu mai mari de 10%.

Pentru a asigura că în Parlament nu vor ajunge persoane corupte, legiuitorii propun introducerea așa-numitului certificat de integritate care va fi obligatoriu la înregistrarea candidaților. Aceste certificate vor fi eliberate de Agenția Națională pentru Integritate. Aceste documente vor asigura că toți candidații  și-au declarat averile și interesele, și nu au probleme de integritate. În general, candidații vor trebui să-și facă publice averile, veniturile și interesele. Este de menționat că în legislație sunt deja prevăzute sancțiuni dure, inclusiv răspunderea penală pentru cei care dau informații false sau omit intenționat informații privind averile și interesele.

Totodată, au fost introduse cerințe de transparență, declarare a averilor și intereselor, lipsa conflictelor de interese nesoluționate și a lipsei interdicțiilor de a ocupa funcții publice pentru candidații la alegeri. Pentru a reduce dependența candidaților și a partidelor de anumite persoane sau grupări de interese, Parlamentul prevede micșorarea de câteva ori a sumei maxime pe care o persoană fizică sau juridică o poate vărsa în fondurile electorale ale candidaților. Astfel, persoanele fizice vor putea contribui la campaniile electorale cu sume de până la 50 de salarii medii (aproximativ 250 de mii de lei), față de 200 de salarii medii (1 milion de lei) în prezent, iar persoanele juridice vor putea dona până la 100 de salarii medii (500 de mii de lei), față de 400 (2 milioane de lei) în prezent.

Autorii au identificat soluții și pentru asigurarea promovării femeilor în politică în cadrul sistemului mixt de vot. Astfel, în prezent partidele sunt obligate să asigure o cotă de cel puțin 40% de pe listele electorale pentru femei, în caz contrar concurentul electoral riscând sancțiuni, inclusiv până la elimenarea din competiția electorală. În proiectul de lege partidele sunt încurajate să promoveze femei și în circumscripțiile uninominale.

Respectiv, partidele care vor menține cota de 40% și în circumscripții vor beneficia de un spor financiar de la buget de cel puțin 10%. În plus, se va aplica un coeficient de multiplicare pentru fiecare candidată câștigătoare. Comisia de la Veneția recomandă ca să existe criterii clare pentru circumscripțiile din Transnistria și cele de peste hotare. Proiectul de lege prevede clar care sunt aceste criterii, inclusiv împărțirea geografică pentru votul peste hotare.

Autorii propun și reducerea pragului electoral. Astfel, pragul electoral existent de 9% pentru blocurile electorale formate din 2 partide și 11% pentru cele formate din 3 și mai multe partide a fost redus la 8%, nu și pentru partide, care rămâne de 6%.

Mai jos găsiți proiectul integral: